วิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกายวีไอวี จำกัด
(Sky Visual Imaging Venture Company Ltd.)
ให้สัมภาษณ์ รายการ Start up to Growth สถานีวิทยุ 96.5 F.M.
"คลื่นความคิด เรื่อง โดรนเพื่อการเกษตร"
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561