News and Activity Update
อีก 1 business ที่ทาง SKYVIV ให้ความสำคัญ คืองานด้าน Precision Agriculture
บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของ ปตท.สผ. ร่วมกันทดสอบการใช้โดรนเพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้างทางวิศวกรรม
บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ได้เดินทาง มาเก็บข้อมูลแปลงปลูกข้าวโพดหวาน ของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Precision inspection of Bhumibol Dam , Tak Province